Anunț concurs recrutare funcție publică de execuție vacantă de inspector,clasaI,grad profesional-debutant,compartiment agricol