Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului -sectoarele 31și 75