ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL Programului Operațional Capital Uman 2014-2020(POCU)